Vácott.hu

a Dunakanyar hírgyűjtője
Testületi ülés díjátadásokkal

A vac.hu beszámolója:

Hagyományosan megtelik a városháza Díszterme a munkaterv szerinti első őszi testületi ülés elejére: ekkor vehetik át a város vezetőitől megérdemelt elismerésüket Vác Város Kiváló Diákjai. (A névsor mellékletünkben!) Szeptember 23-án is így volt ez. A tanulmányaikat most végzők mellett ezúttal adták át a „Fogyatékkal Élő Váci Emberekért” kitüntetést is, melyet Petke Lajos és a Royal fitness edzőterem érdemelt ki.

undefined
Vác Város Kiváló Diákjai kiegészülve a Fogyatékkal Élő Váci Emberekért díjazottjaival. (vac.hu)

Az ülés elején a megjelentek egyperces csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt Branizsa Györgynére.

A folytatásban a díjak átadását követően a grémium rátért a megtárgyalandó közel negyven napirendi témára. Matkovich Ilona akadályoztatása miatt az ülést ezúttal Kiss Zsolt alpolgármester vezette.

Zárt ajtók mögötti napirendi témákkal indult a munkanap. A Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről, illetve a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztató mellett döntöttek a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltéséről. Ezt a feladatot újabb 5 esztendőre az eddigi vezető, Cserkaszky Györgyi láthatja el. Odaítélték a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetést is, ezt az elismerést Tóth Zoltánné élelmezésvezető veheti majd át.

A nyílt ülésen elsőként három önkormányzati gazdasági társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét alakították ki, majd ingatlanügyekben döntöttek. Ezek sorában volt rendeletalkotás, rendeletmódosítás, vételi szándék, illetve kérelem elbírálása is.

Eredményes az átgondolt városgazdálkodás
A város gazdasági helyzetéről is egy sor előterjesztésből kaphatott képet az érdeklődő. Nyilvánosságot kapott például az, hogy a takarékos és hatékony gazdálkodás eredményeként az utóbbi évtizedben most áll viszonylag a legjobban a város fizetőképessége. Ezen helyzet kialakulásáról részletesebben is taglalta a polgármester által az első féléves gazdálkodásról benyújtott összefoglaló.

Az éves költségvetés aktualizálását jelentő módosítások sorából kiemelkedett az a forrásbiztosítás, mely segítségével esély van arra, hogy városunkban végre a valós fényviszonyok alapján történjen a közvilágítás be- és kikapcsolása. Fedezetet biztosítottak arra is, hogy az Iskolavárosban tanulók számára biztonságosabb intézmény megközelítést tegyenek lehetővé. A módosításoknál egyedül Mokánszky Zoltán nyomott „nem” gombot.

Érzékenyen érinti a városi büdzsét, hogy – törvényi előírás miatt – az adóbevételek forrásai közül ki kellett venni a reklámadót, ami több, mint 4 millióval kurtítja meg Vác idén elkölthető pénzét. A Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása után – az ismételt vírusveszélyre tekintettel – rövidül a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje. Eszerint az ügyfelek – a szigorodó megelőző előírások betartásával – hétfőn 14 és 18 óra között, szerdán pedig 8-tól 12-ig, illetve 13-tól 16 óráig intézhetik ügyeiket. (A pénztárak a zárás előtt fél órával befejezik tevékenységüket.)

Több közmunkás gondozhatja a várost
Ezt követően az ülésen jóváhagyták a színház tavalyi mérlegét és idei üzleti tervét, majd kiírták a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói posztjára szóló pályázatot. A város újabb lépést tesz a vasútállomás és környezetének tulajdonba vételére, illetve meghatározták a helyi autóbuszközlekedést lebonyolítására megjelenő pályázat tartalmát. (A pályázó szolgáltatónak rendelkeznie kell a megadott számú, helyi viszonylatban futó járművel, vállalnia kell a jegy- és bérletárak változatlanságát.)

Eredményes tárgyalások után az önkormányzatnak ismét lehetősége nyílik arra, hogy több közmunkás segítsen rendben tartani a várost. Az erre vonatkozó, a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulattal kötendő szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazta a testület.

Vezetőváltás a Gazdasági Hivatalban
A kórházrekonstrukciót elősegítendő átminősítettek egy ingatlanterületet, majd határozatban rögzítették, hogy Idén is lehetőség nyílik a diákok számára a Bursa Hungarica pályázaton való részvételre. A Gazdasági Hivatal vezetőjének közös megegyezéssel való távozását jóváhagyták, és egyben kiírták a megüresedő álláshelyre a pályázatot, valamint Belencsák Ágnest jelölték ki megbízott intézményvezetőnek.

A nyílt ülés végén napirend utáni hozzászólások hangoztak el, a képviselők reagálhattak az előző tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra, majd új kérdéseket, felvetéseket fogalmaztak meg.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterv alapján a legközelebbi ülését október 21-én tartja.

(kép: vac.hu)